EUX Landbrug

Som EUX-Student bliver du landmand og student på samme tid. På EUX-uddannelsen kombinerer vi teori og praksis, og det giver dig den perfekte start på en naturvidenskabelig uddannelse, f.eks. dyrlæge, agronom, biolog, farmaceut og en række andre uddannelser, eller en karriere i landbruget. 

Uddannelsen til EUX-student tager godt fire år. Undervisningen i landbrugsfagene foregår på Asmildkloster Landbrugsskole, og undervisningen i de gymnasiale fag foregår på Viborg Gymnasium. 

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse og er derfor bygget op som en vekselvirkning mellem skoleophold og praktikperioder, som foregår på gårde, hvor man skal have en uddannelsesaftale. 

De to skoler samarbejder tæt om uddannelsen, så der bliver mest mulig samarbejde mellem de forskellige fag på de to dele af uddannelsen. Filosofien er at 2+2 kan give 5, når begge parter vil det. Det indebærer, at der tages udgangspunkt i den fælles interesse, som de unge har, for landbruget i så stort omfang som det giver mening i forhold til det faglige udbytte. Undervisningen skal være så tæt koblet med erhvervet og videreuddannelsesmulighederne som muligt, og derfor er der lagt virksomhedsbesøg, ekskursioner mm. lagt ind i undervisningen. 

HVILKE FAG INDGÅR, OG HVAD GIVER STUDIERETNINGEN ADGANG TIL? 

FORLØBET PÅ EUX LANDBRUG: 

GRUNDFORLØB 1. + 2. 

PRAKTIK 

1. + 2. SKOLEPERIODE 

PRAKTIK 

3. SKOLEPERIODE 

20 + 20 uger 

Primo august til 

medio juni 

 13,5 mdr. 

Medio juni til 

primo august 

20 + 20 uger 

Primo august til 

medio juni 

 6 mdr. 

Medio juni til 

ultimo december 

20 + 20 uger 

Primo januar til 

ultimo juni 

                                                                    Evt. 3. måneders rest praktik 

OBLIGATORISKE FAG 

VALGFAG 

Dansk A 

Du skal have to valgfag 

Et valgfag på C-niveau 

samt et af følgende valgfag 

Matematik A 

Fysik B 

Virksomhedsøkonomi B         

Engelsk B 

Matematik B* 

Kemi B 

Biologi B 

Fysik C* 

Samfundsfag C 

Erhvervsøkonomi C* 

 * Kan vælges på et højere niveau 

EUX landmand kombinerer teori og praksis og giver den perfekte start på en akademisk uddannelse som f.x. dyrlæge, agronom, biolog, farmaceut og en række andre uddannelser. På den måde kombinerer du en praksisrettet erhvervsuddannelse med en kompetencegivende eksamen, som kan tage dig videre på universitetet. Se dine muligheder på Adgangkortet.dk eller læs mere om uddannelsen her.