Hvad er STX?

Hvad er STX ?

Med en STX-studentereksamen fra Viborg Gymnasium bliver du klar til at læse videre. Både på mellemlange og videregående uddannelser, uanset hvilken studieretning du vælger. Vi er særligt stærke på kreativitet og naturvidenskab, og det afspejles i vores unikke studieretninger Science & Design, Medier & Informatik og BioScience. Du finder også de almindelige studieretninger på VG blandt de 9 udbudte studieretninger, så der er nok at vælge imellem, hvis huen skal være rød.

STX-UDDANNELSENS OPBYGNING

De første tre måneder har du et grundforløb, som giver dig indsigt i gymnasiets fag og arbejdsmetoder og skal lette din overgang fra folkeskolen til gymnasiet. I grundforløbet skal du foretage dit valg af studieretning. Udover studieretningsfagene får du velkendte obligatoriske fag som dansk, matematik og historie, ligesom du har mulighed for at vælge mellem en række valgfag. Grundforløbet indeholder også de to særlige forløb Almen Sprogforståelse og Naturvidenskabeligt Grundforløb.

Efter grundforløbet kommer et studieretningsforløb, hvor du har to-tre studieretningsfag og en række obligatoriske fag på både A-, B- og C-niveau. Disse fag udgør studieretningen - flere af fagene er tæt knyttet til hinanden og arbejder derfor tæt sammen i perioder.

Alle elever har de samme obligatoriske fag, uanset hvilken studieretning de går på, og den enkelte klasse dannes som udgangspunkt af elever, der har valgt den samme studieretning. 

Du kan prøve at bygge din studieretning her

STX - Uddannelsens opbygning

STX - 9 Studieretninger, og en masse valgfag

10 STUDIERETNINGER,
OG EN MASSE VALGFAG

På STX er der fire indgange. Du skal vælge imellem naturvidenskabelige, samfundsfaglige, sproglige eller kunstneriske studieretninger. I alt kan du vælge imellem 10 forskellige studieretninger inden for de fire indgange. Hver studieretning har 2-3 studieretningsfag. Langt de fleste af de fag, du skal have i gymnasiet, er obligatoriske fællesfag eller fag, du har via dit valg af studieretning. Resten af fagene har du selv indflydelse på via dine valgfag, som både kan være A-, B- og C-niveau fag. En studentereksamen består i de fleste tilfælde af fire fag på A-niveau, tre på B-niveau og syv på C-niveau. 

Læs mere om fagene på STX

FIND DIN UDDANNELSE PÅ 10 SEKUNDER

KLIK HER >>

NATURVIDENSKABELIGE

SCIENCE

Matematik A Fysik B Kemi B

Science-studieretningen har fokus på naturvidenskab og teknologi. Både teoretisk og praktisk. Du vil lære om opbygningen af universet på mindste og største skala og hvordan naturvidenskaben bidrager til samfundets udfordringer. Undervisningen er kendetegnet ved en undersøgende tilgang, hvor du vil arbejde teoretisk og eksperimenterende i samarbejde med matematikken. Vi tager på ekskursioner ud af huset for at se naturvidenskaben i anvendelse.

Læs mere om SCIENCE her.

NATURVIDENSKABELIGE

SCIENCE & DESIGN

Matematik A Fysik B Design & Arkitektur B

Science og design-studieretningen har fokus på naturvidenskab, teknologi, kommunikation og design. Både teoretisk og praktisk. Du vil lære at arbejde procesorienteret, når du skal anvende viden fra både naturvidenskab og humaniora i designprocessen. Undervisningen er kendetegnet ved en undersøgende tilgang, hvor du vil arbejde teoretisk og eksperimenterende i samarbejde med matematik, fysik og designfaget. Vi tager på ekskursioner ud af huset for at se naturvidenskab, kunst og design i anvendelse.

NATURVIDENSKABELIGE

BIOTEK

Bioteknologi A Matematik A Fysik B

BioTek-studieretningen arbejder med emner inden for kroppens sundhed og sygdom, både på makroniveau og helt ned på både celle- og molekyleniveau. I matematikfaget bearbejder du data fra eksperimenter i de to øvrige studieretningsfag.

Læs mere om BIOTEK her.

NATURVIDENSKABELIGE

BIOSCIENCE

Biologi A Kemi B

BioScience-studieretningen undersøger den levende verden og kombinerer teori, feltarbejde i naturen og laboratoriearbejde. Her får du biologisk og kemisk viden om fx miljøbeskyttelse, anvendelse af lægemidler, fysisk træning og produktion af fødevarer.

Læs mere om BIOSCIENCE her.

SAMFUNDSFAGLIGE

SAMPOLIT

Samfundsfag A Engelsk A

SamPolit-studieretningen undersøger moderne samfundsforhold, medier og den globaliserede verden.
Her lærer du om sociologi, økonomi, politik og sprog i en europæisk og international sammenhæng.

Læs mere om SAMPOLIT her.

SAMFUNDSFAGLIGE

SAMPOLIT GLOBAL

Samfundsfag A Engelsk A

SamPolit-studieretningen har særligt fokus på globalisering og internationalisering. Her lærer du om sociologi, økonomi, politik og sprog i en europæisk og international sammenhæng, og der koblet en længere studietur til enten Ghana eller Indien til studieretningen.

Læs mere om SAMPOLIT GLOBAL her.

SAMFUNDSFAGLIGE

MATPOLIT

Samfundsfag A Matematik A

MatPolit-studieretningen undersøger moderne samfundsforhold og den globaliserede verden. Her lærer du om sociologi, økonomi, politik og emnerne belyses ved hjælp af matematikfaget.
Der er koblet en udvekslingsrejse til Norge til studieretningen.

Læs mere om MATPOLIT her. 

SPROGLIGE

SUPERSPROG

Engelsk A Spansk A Latin C

SuperSprog-studieretningen udvikler dine sprogkundskaber, så du lærer at tale fire fremmedsprog og forstå de kulturforhold, som sprogene har skabt. Du opnår en bred grammatikforståelse, så du er rustet til at lære endnu flere sprog.

Læs mere om SUPERSPROG her.

KUNSTNERISKE

MUSIK

Musik A Engelsk A/Matematik A

På Musik-studieretningen udvikler du musikalske kompetencer i teori og praksis.
Her træner du den kunstneriske udfoldelse og kombinerer den med viden om engelsk sprog og kultur.

Læs mere om MUSIK her.

KUNSTNERISKE

MEDIER & INFORMATIK

Mediefag A, Engelsk A/Matematik A Informatik B

Medier & Informatik-studieretningen er en unik studieretning, hvor kreativitet og kommunikation er i fokus i et tæt samarbejde med Media College Denmark og The Animation Workshop. Her udvikler du mediemæssige kompetencer i teori og praksis, som kan tones med enten matematik eller engelsk.

Læs mere om MEDIER & INFORMATIK her.

NÅR DU HAR FUNDET
DIN STUDIERETNING,
KAN DU BYGGE VIDERE
MED MERE END
35 VALGFAG.

VALGFAG

Astronomi C - Biologi B/C - Design og arkitektur B/C - Dramatik C - Engelsk A - Erhvervsøkonomi C - Filosofi C - Fysik A/B - Idræt B - Informatik C - Innovation C - Kemi A/B/C - Latin B/C - Matematik A/B - Mediefag B - Musik B/C - Naturgeografi B/C - Psykologi B/C - Religion B - Samfundsfag B - Tysk fortsætter A.

2. FREMMEDSPROG

Tysk fortsættersprog B - Fransk begyndersprog A - Spansk begyndersprog A

I studieretningen SuperSprog kan du vælge at afslutte dit 2. fremmedsprog på B-niveau.

KUNSTNERISKE FAG

Billedkunst C - Design og arkitektur C - Dramatik C - Mediefag C - Musik C

Har du lyst til at møde os og se skolen?

Klik her

KUNSTNERISK TALENTFORLØB: ART-GK

Som ART-GK-elev bliver du dygtig til billedkunst, musik eller scenekunst, mens du samtidig tager en gymnasieuddannelse. På VG bliver du en del af et stærk, kreativt miljø, hvor faglighed og fællesskab går hånd i hånd.

Vi har et tæt samarbejde med Kulturskolen Viborg, og det betyder, at du får skræddersyet dine skemaer, så store afleveringer ikke falder sammen med turnéer, forestillinger eller udstillinger. Og du vil opleve en hverdag, som hænger sammen med både skolearbejdet og tid til at øve eller arbejde kunstnerisk. Som elev på ART-GK har du mulighed for at tage en STX på fire år eller en HF på tre år. Læs mere på Kulturskolens hjemmeside her 

Kunstnerisk talentforløb: ART-GK

STX - Idrætstalentforløb Team Danmark

IDRÆTSTALENTFORLØB: TEAM DANMARK

Hvis du er TeamDanmark-elev, kan du gennemføre gymnasieuddannelsen via et tre- eller fireårigt forløb på Viborg Gymnasium. Forløbet gør det muligt for dig at kombinere en elitesportslig satsning med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår.

Du kan vælge den studieretning eller fagpakke du vil, for der bliver plads til din sport ved siden af. Du får mulighed for morgentræning, færre timer og lektier i hverdagen og dermed bedre mulighed for en sammenhængende hverdag, hvor der er plads til skole, sport og dit sociale liv.

Er du godkendt af Team Danmark, og benytter du dig af muligheden for at forlænge din uddannelse, kan du få SU i det ekstra studieår.

OPTAGELSE

ANSØGNINGSFRIST 

Søg om optagelse på en gymnasial uddannelse senest 1. marts via www.optagelse.dk.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om optagelsesproceduren: Optagelse på de gymnasiale uddannelser.

OPTAGELSESKRAV 

For at blive optaget på STX-uddannelsen på Viborg Gymnasium direkte efter 9. eller 10. klasse skal du opfylde forudsætningerne for adgang. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om, hvad det er for krav: Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen 

Adgangskrav til 9. klasse

Adgangskrav til 10. klasse

OPTAGELSE EFTER KONKRET VURDERING 

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, har du mulighed for at blive optaget efter en konkret vurdering. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, der laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

Optagelsesprøven er en 4 timers skriftlig prøve på 9. klasses niveau med opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi og afholdes på det gymnasium, som du har søgt som 1. prioritet. Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af optagelsesprøve, resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering og din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

STX optagelse på Viborg Gymnasium