Didaktisk sparring på Viborg Gymnasium

Hvordan deler man den viden og de erfaringer, der skabes i pædagogisk og didaktisk udviklingsarbejde i gymnasieskolen? Den udfordring har vi prøvet at løse ved at skabe en række blogs med konkrete eksempler på det udviklingsarbejde, der løbende foregår i lærerkollegiet på Viborg Gymnasium.