Hvad er HF?

Hvad er HF ?

HF-uddannelsen er for dig, der både gerne vil have en almen gymnasial uddannelse med et bredt udbud af valgfag og en uddannelse, hvor der ud over det teoretiske læsestof også lægges vægt på at arbejde med fagene i praksis. Du kan starte på en HF direkte fra 9. og 10. klasse, men uddannelsen er også et alternativ for dig, der har afsluttet folkeskolen, måske prøvet noget andet i en periode og derefter fundet ud af, at du gerne vil i gang med en adgangsgivende uddannelse. Med en HF-eksamen har du adgang til både de korte og mellemlange videregående uddannelser - afhængigt af valg af fag.

HF-UDDANNELSENS OPBYGNING

HF-uddannelsen består af fire semestre fordelt på to år. Du afslutter fag efter hvert semester, og du går til eksamen ved hvert semester. Det betyder også du ikke får standpunktskarakterer eller årskarakterer på uddannelsen, men at du er til eksamen i alle fag på uddannelsen.

Inden du starter, skal du vælge et praktisk-musisk fag, hvor du kan vælge imellem billedkunst, idræt, musik eller mediefag, og dette fag afsluttes efter 1. semester. Alle elever har en række obligatoriske fag, et valgfag, og du har derudover to fagpakkefag, som du kun har tredje og fjerde semester. Fagpakkefagene vælger du først, når du er startet på studiet. Du kan prøve at bygge din fagpakke her 

HF - Uddannelsens opbygning

6 Fagpakker, der gør dig klar til at læse videre

6 FAGPAKKER DER GØR DIG KLAR TIL AT LÆSE VIDERE

Vi udbyder seks fagpakker, som hver især trækker linjer ud i virkeligheden uden for skolens rammer. Fælles for alle vores fagpakker er, at vi samarbejder med institutioner uden for gymnasiet, og at vi giver dig mulighed for at stifte bekendtskab med din drømmeuddannelse. Vi ønsker at skabe sammenhæng mellem det, som du lærer på skolebænken, og det du aktivt skal bruge for fx at blive en god politibetjent, pædagog eller sygeplejerske. Derfor har vi en anvendelsesorienteret tilgang til læring på HF-uddannelsen. 

Læs mere om fagene på HF

FIND DIN UDDANNELSE PÅ 10 SEKUNDER

KLIK HER >>

SUNDPÆD

Samfundsfag B. Psykologi B.

På SundPæd-fagpakken peger de fleste fag i retning af en pædagogisk og sundhedsfaglig karriere. I undervisningen får vi teori og praksis til at hænge sammen med cases fra den virkelige verden.

Læs mere om SUNDPÆD her.

FORCE

Idræt B. Psykologi C.

På Force-fagpakken er undervisningen centreret om temaer med direkte relation til en karriere, som kræver en stærk fysik samt empatiske og socialpædagogiske evner.

Læs mere om FORCE her.

KUNST & DESIGN

Billedkunst B. Design & Arkitektur C.

På HF Kunst & Design-fagpakker undersøger vi visuelle udtryksformer samt historie og trends inden for kunst, arkitektur og design.
 

Læs mere om KUNST & DESIGN her.

KLIMA & MILJØ

Biologi B. Samfundsfag B.

Klima & miljø-fagpakken fokuserer på kroppen i biologisk forstand og det samfund, vi lever i. Fagpakken arbejder med biologiske problemstillinger, menneskers brug af jordens ressourcer og bæredygtig udvikling.
 
 

Læs mere om KLIMA & MILJØ her.

INNOVATION & KOMMUNIKATION

Mediefag B. Innovation C.

HF Innovation & Kommunikation har fokus på mennesker, formidling og innovation. I fagpakken arbejdes der med erhvervsrettede forløb og virelighedsnære cases, der styrker dine forudsætninger for at læse videre inden for erhvervslivet eller mediebranchen.

Læs mere om KOMMUNIKATION & INNOVATION her.

VISUEL HF (3-ÅRIG)

Billedkunst B. Mediefag B.

Visuel HF er en treårig, kreativ uddannelse, som kombinerer den toårige HF og et etårigt visuelt grundforløb på The Animation Workshop i Viborg.

Bemærk! Der er en særskilt optagelsesprøve og deltagerbetaling på denne uddannelse.

Læs mere om VISUEL HF her.

NÅR DU HAR FUNDET
DIN STUDIERETNING,
KAN DU BYGGE VIDERE
MED MERE END
35 VALGFAG.

VALGFAG

Astronomi C - Biologi B/C - Design og arkitektur B/C - Dramatik C - Engelsk A - Erhvervsøkonomi C - Filosofi C - Fysik A/B - Idræt B - Informatik C - Innovation C - Kemi A/B/C - Latin B/C - Matematik A/B - Mediefag B - Musik B/C - Naturgeografi B/C - Psykologi B/C - Religion B - Samfundsfag B - Tysk fortsætter A.

2. FREMMEDSPROG

Tysk fortsættersprog B - Fransk begyndersprog A - Spansk begyndersprog A

I studieretningen SuperSprog kan du vælge at afslutte dit 2. fremmedsprog på B-niveau.

KUNSTNERISKE FAG

Billedkunst C - Design og arkitektur C - Dramatik C - Mediefag C - Musik C

Har du lyst til at møde os og se skolen?

Klik her

HF - Kunstnerisk talentforløb - Art GK

KUNSTNERISK TALENTFORLØB: ART-GK

Som ART-GK-elev bliver du dygtig til billedkunst, musik eller scenekunst, mens du samtidig tager en gymnasieuddannelse. På VG bliver du en del af et stærk, kreativt miljø, hvor faglighed og fællesskab går hånd i hånd.

Vi har et tæt samarbejde med Kulturskolen Viborg, og det betyder, at du får skræddersyet dine skemaer, så store afleveringer ikke falder sammen med turnéer, forestillinger eller udstillinger. Og du vil opleve en hverdag, som hænger sammen med både skolearbejdet og tid til at øve eller arbejde kunstnerisk. Som elev på ART-GK har du mulighed for at tage en STX på fire år eller en HF på tre år. Læs mere på Kulturskolens hjemmeside her 

IDRÆTSTALENTFORLØB:
TEAM DANMARK

Hvis du er TeamDanmark-elev, kan du gennemføre gymnasieuddannelsen via et to eller tre-årigt forløb på Viborg Gymnasium. Forløbet gør det muligt for dig at kombinere en elitesportslig satsning med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår.

Du kan vælge den studieretning eller fagpakke du vil, for der bliver plads til din sport ved siden af. Du får mulighed for morgentræning, færre timer og lektier i hverdagen og dermed bedre mulighed for en sammenhængende hverdag, hvor der er plads til skole, sport og dit sociale liv.

Er du godkendt af Team Danmark, og benytter du dig af muligheden for at forlænge din uddannelse, kan du få SU i det ekstra studieår.

HF - Idrætstalentforløb: Team Danmark

Optagelse på HF på Viborg Gymnasium

OPTAGELSE

ANSØGNINGSFRIST 

Søg om optagelse på en gymnasial uddannelse senest 1. marts via www.optagelse.dk.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om optagelsesproceduren: Optagelse på de gymnasiale uddannelser

OPTAGELSESKRAV 

For at blive optaget på HF-uddannelsen på Viborg Gymnasium direkte efter 9. eller 10. klasse skal du opfylde forudsætningerne for adgang. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om, hvad det er for krav:

Adgangsforudsætninger til uddannelserne til HF

Adgangskrav til 9. klasse

Adgangskrav til 10. klasse

OPTAGELSE EFTER KONKRET VURDERING

Hvis du efter 10 klasse ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, har du mulighed for at blive optaget efter en konkret vurdering. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, der laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

Optagelsesprøven er en 4 timers skriftlig prøve på 9. klasses niveau med opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi og afholdes på det gymnasium, som du har søgt som 1. prioritet. Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af optagelsesprøve, resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering og din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.