MUSIK

Musik A, Engelsk/Matematik A

Musik på Viborg Gymnasium

På Musik-studieretningen udvikler du musikalske kompetencer i teori og praksis. Her træner du den kunstneriske udfoldelse og kombinerer den med viden om engelsk sprog og kultur eller med eller med matematikkens beviser og problemstillinger.

I musik kommer du fx til at udvikle dig som både sanger og musiker. Musikfaget har både en praktisk og teoretisk del, og du får både indblik i musikkens bestanddele, så du kan lave dine egne arrangementer og producere din egen musik, men du kommer også til at træne korstemmer, spille koncerter og opleve koncerter med andre musikere. I engelsk arbejder du med sprog, kultur, historie og samfundsmæssige forhold i engelsksprogede lande, og der er naturligvis fokus på at træne og udvikle dine sproglige kompetencer i fagets mundtlige og skriftlige del. Hvis du vælger matematik i stedet for engelsk, vil du stifte bekendtskab med statistik, ligninger og funktioner. I matematikfaget løser du matematiske problemstillinger, gennemgår beviser og anvender matematikprogrammer. Der vil altid være forløb, hvor musik arbejder sammen med enten engelsk eller matematik.

Studieretningen er relevant for dig, hvis du drømmer om at læse videre på fx musikvidenskab eller søge ind på musikkonservatoriet. Studieretningen er også relevant for dig, der drømmer om at arbejde som fx musiklærer, musikpædagog, lydtekniker eller drømmer om en karriere som udøvende kunstner.

MUSIK fagpakken

HVILKE FAG INDGÅR, OG HVAD GIVER STUDIERETNINGEN ADGANG TIL?

Fag 1. G 2. G 3. G
Musik A      
Engelsk A / Matematik A      
Dansk A      
Historie A      
Matematik B / Engelsk B      
Fortsættersprog B + valgfag el      
Begyndersprog A      
Fysik C      
Idræt C      
Samfundsfag C      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
Biologi C      
Kemi C      
Opgr. af Fy, Ke el. Bi C til B      
Valgfag C/B i 2.g      
Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag
     

Hvis du gerne vil se, hvilke valgfag du kan vælge imellem, så kan du bygge din egen studieretning med vores studieretningsprogram. Du kan også gå til direkte adgangkortet.dk, og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til.