SAMPOLIT

Samfundsfag A Engelsk A

SamPolit på Viborg Gymnasium

SamPolit-studieretningen er for dig, der har en interesse for moderne samfundsforhold, medier og den globaliserede verden, som omgiver os. Den er også til dig, der har lyst til at arbejde med aktuelle problemstillinger og projekter inden for sociologi, økonomi og politik. På studieretningen arbejder vi med sprog, samfund, matematik og kommunikation i en europæisk og international sammenhæng.

I samfundsfag kommer du fx til at arbejde med social ulighed, Danmarks økonomiske udfordringer, krige, konflikter og global opvarmning. I engelsk arbejder du med sprog, kultur, historie og samfundsmæssige forhold i engelsksprogede lande, og der er naturligvis fokus på at træne og udvikle dine sproglige kompetencer i fagets mundtlige og skriftlige del.

Studieretningen er relevant for dig, hvis du drømmer om at læse videre på fx samfundsvidenskab, kommunikation, international business eller sigter efter en karriere i det offentlige, fx i en kommune, region eller i et ministerium.

SAMPOLIT fagpakken

HVILKE FAG INDGÅR, OG HVAD GIVER STUDIERETNINGEN ADGANG TIL? 

Fag 1. G 2. G 3. G
Samfundsfag A      
Engelsk A      
Dansk A      
Historie A      
Matematik B      
Fortsættersprog B + valgfag el      
Begyndersprog A      
Idræt C      
Kunstnerisk fag C      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
Biologi C el. Naturgeografi C      
Opgr. af Fy, Ke, Bi el. Ng C til B      
Valgfag C/B i 2.g      
Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag
     

Hvis du gerne vil se, hvilke valgfag du kan vælge imellem, så kan du bygge din egen studieretning med vores studieretningsprogram. Du kan også gå til direkte adgangkortet.dk, og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til.