SAMPOLIT GLOBAL

Samfundsfag A Engelsk A

SamPolit Global på Viborg Gymnasium

SamPolit Global har særligt fokus på globalisering og internationalisering. Gennem gymnasieforløbet arbejder vi sammen med en skoleklasse fra Ghana eller Indien, og i 2.g kommer du af sted på en studietur til Indien eller Ghana i to uger. Med studieretningen SamPolit Global får du mulighed for at sætte dig ind i centrale samfundsmæssige sammenhænge og forberede dig til at kunne læse videre i hele verden.

I samfundsfag kommer du fx til at arbejde med social ulighed, krige, konflikter og global opvarmning. I engelsk arbejder du med sprog, kultur, historie og samfundsmæssige forhold i engelsksprogede lande, og der er naturligvis fokus på at træne og udvikle dine sproglige kompetencer i fagets mundtlige og skriftlige del.

Fælles for de to studieretningsfag er, at de tonet mod enten en studierejse til Indien (studiestart august 2024) eller Ghana (studiestart august 2025).

Studieretningen er relevant for dig, hvis du drømmer om at læse videre på fx samfundsvidenskab eller kommunikation. Studieretningen  er også relevant for dig, der drømmer om at arbejde som NGO’er eller sigter efter en karriere i det offentlige, fx i en kommune, region eller i et ministerium. 

SAMPOLIT GLOBAL fagpakken

HVILKE FAG INDGÅR, OG HVAD GIVER STUDIERETNINGEN ADGANG TIL? 

Fag 1. G 2. G 3. G
Samfundsfag A      
Engelsk A      
Dansk A      
Historie A      
Matematik B      
Fortsættersprog B + valgfag el      
Begyndersprog A      
Fysik C      
Idræt C      
Kunstnerisk fag C      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
Biologi C el. Naturgeografi C      
Kemi C      
Opgr. af Fy, Ke, Bi el. Ng C til B      
Valgfag C/B i 2.g      
Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag
     

Hvis du gerne vil se, hvilke valgfag du kan vælge imellem, så kan du bygge din egen studieretning med vores studieretningsprogram. Du kan også gå til direkte adgangkortet.dk, og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til.