BIOTEK

Bioteknologi Matematik A Fysik B

Biotek på Viborg Gymnasium

På BioTek-studieretningen kommer du kommer bl.a. til at arbejde med emner inden for kroppens sundhed og sygdom, både på makroniveau og helt ned på både celle- og molekyleniveau. Du kommer til at lave mange forskellige eksperimenter i laboratoriet, som understøtter den teoretiske undervisning. I denne studieretning har du også både matematik og fysik, som sammen med bioteknologi giver dig et stærkt naturvidenskabeligt fundament for videre uddannelse til fx læge, sygeplejerske eller laborant, og efter din videregående uddannelse har du mulighed for at få arbejde i sundhedssektoren eller i medicinal- eller fødevareindustrien.

BIOTEK fagpakken

HVILKE FAG INDGÅR, OG HVAD GIVER STUDIERETNINGEN ADGANG TIL? 

Fag 1. G 2. G 3. G
Bioteknologi A      
Matematik A      
Fysik B      
Dansk A      
Historie A      
Engelsk B      
Fortsættersprog B + valgfag el      
Begyndersprog A      
Idræt C      
Kunstnerisk fag C      
Samfundsfag C      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
Valgfag C/B i 2.g      
Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag
     

Hvis du gerne vil se, hvilke valgfag du kan vælge imellem, så kan du bygge din egen studieretning med vores studieretningsprogram. Du kan også gå til direkte adgangkortet.dk, og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til.