BIOSCIENCE

Biologi A Kemi B

BioScience på Viborg Gymnasium

BioScience-studieretningen er for dig, der har en interesse for natur, sundhed og molekylernes verden. I studieretningen dykker du ned i den levende verden, hvor du kombinerer teori, feltarbejde i naturen og laboratoriearbejde. Det betyder, at du skal lave observationer og eksperimenter med både planter, dyr og dig selv. På studieretningen får du også indsigt i, hvordan biologisk og kemisk viden udnyttes til fx miljøbeskyttelse, anvendelse af lægemidler, fysisk træning og produktion af fødevarer – med andre ord hvordan naturvidenskaben anvendes i praksis. Hvor du i biologi fokuserer på alt fra molekyler til celler, organismer og økosystemer, vil du i kemi skulle beskrive og undersøge forskellige stoffers opbygning, egenskaber og betingelser for at reagere.

BIOSCIENCE fagpakken

HVILKE FAG INDGÅR, OG HVAD GIVER STUDIERETNINGEN ADGANG TIL? 

Fag 1. G 2. G 3. G
Biologi A      
Kemi B      
Dansk A      
Historie A      
Engelsk B      
Matematik B      
Fortsættersprog B + valgfag el      
Begyndersprog A      
Fysik C      
Idræt C      
Kunstnerisk fag C      
Samfundsfag C      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
Engelsk A, Matematik A el.      
Kemi A      
Valgfag C/B i 2.g      
Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag
     

Hvis du gerne vil se, hvilke valgfag du kan vælge imellem, så kan du bygge din egen studieretning med vores studieretningsprogram. Du kan også gå til direkte adgangkortet.dk, og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til.