SCIENCE

Matematik A Fysik B Kemi B

Science på Viborg Gymnasium

I Science-studieretningen er naturvidenskab og teknologi i fokus. Du vil lære om opbygningen af universet på mindste og største skala og hvordan naturvidenskaben bidrager til samfundets udfordringer. Undervisningen er kendetegnet ved en undersøgende tilgang, hvor du vil arbejde teoretisk og eksperimenterende i samarbejde med matematikken. Vi tager på ekskursioner ud af huset for at se naturvidenskaben i anvendelse. 

Hvis du vælger Design og Arkitektur, kan du I Science-studieretningen arbejde inden for STEAM-feltet (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Her kobler vi naturvidenskabelige fag med designtænkning. Vi arbejder undersøgende og eksperimenterende med at forstå og anvende verden omkring os, og vi arbejder med prototyper og modeller med en klar procesforståelse. Det gør vi selvfølgelig i klasselokalet, men også ved f.eks. at samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx virksomheder og offentlige institutioner, hvor kombinationen af naturvidenskabelig viden og designtænkning bliver brugt til løsning af mange opgaver og projekter.

Når du vælger studieretningen Science, har du på Viborg Gymnasium mulighed for at tilvælge faget Design og Arkitektur på B-niveau. Du vil dermed have faget Design og arkitektur i både 1. og 2. g, og de naturvidenskabelige fag og Design og Arkitektur vil samarbejde i en række faglige forløb, hvor du både skal arbejde naturvidenskabeligt og kreativt.

SCIENCE fagpakken

HVILKE FAG INDGÅR, OG HVAD GIVER STUDIERETNINGEN ADGANG TIL? 

Fag 1. G 2. G 3. G
Matematik A      
Fysik A      
Kemi B      
Dansk A      
Historie A      
Engelsk B      
Fortsættersprog B + valgfag el      
Begyndersprog A      
Idræt C      
Kunstnerisk fag C      
Samfundsfag C      
Oldtidskundskab C      
Religion C      
Biologi C      
Valgfag C/B i 2.g      
Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag
     

Hvis du gerne vil se, hvilke valgfag du kan vælge imellem, så kan du bygge din egen studieretning med vores studieretningsprogram. Du kan også gå til direkte adgangkortet.dk, og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til.