Studie - og ordensregler

Som elev på Viborg Gymnasium skal man udvise ansvarlighed, hensynsfuldhed og omtanke. Man skal med andre ord opføre sig fornuftigt. Dette gælder over for kammerater, lærere, skolens øvrige personale og skolens fysiske rammer i alle situationer, hvor man handler som elev på Viborg Gymnasium. Og det omfatter adfærd på skolen og uden for skolen, fx i elevernes fritid, eller på digitale platforme, hvis adfærden har indflydelse på undervisningsmiljøet på Viborg Gymnasium. Skolens forskellige regler skal følges, og bryder man reglerne, bliver man stillet til ansvar for det. Skolens ledelse kan dispensere fra ordensreglerne, fx hvor det er fagligt begrundet i et bestemt undervisningsforløb. På Viborg Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Alle elever og ansatte på Viborg Gymnasium er orienteret om reglerne, som også er offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside.

De samlede studie- og ordensregler findes HER