Strategiplan 2025

Viborg Gymnasium forbereder eleverne på videre uddannelse, og vores gymnasium er ikke kun en trædesten for at komme videre. Det skal være meningsfuldt at tage en uddannelse her.

Viborg Gymnasium vil have en unik skoleprofil der tiltrækker elever fra Viborg og resten af Danmark. Vi vil være kendte som det gymnasium, der inddrager unge, er i dialog med dem og klæder dem på til deres fremtidige liv og uddannelse.

Viborg Gymnasium vil vi være toneangivende i pædagogisk udvikling og understøtte et fagligt engagement drevet af nysgerrighed og initiativ. Vi vil udvikle undervisning af høj faglig kvalitet, der er relevant og fremsynet, og som styrker skolens løfteevne.

Viborg Gymnasium vil gå forrest i den demokratiske dannelse. Vi vil sætte rammerne for, at vores elever kan blive selvstændige, kreative og deltagende borgere, der har en stemme og tør bruge den.

Viborg Gymnasium vil være en uundværlig ungdomsuddannelse i Viborg. Vi vil understøtte en fagligt nyskabende og udadvendt kultur og tilbyde uddannelse til elever, der ønsker at være med til at skabe en forandring.

  • Faglighed: På VG vil vi være fagligt dygtige og fagligt nysgerrige.
  • Ejerskab: På VG vil vi understøtte en kultur af dialog, nysgerrighed og indflydelse.
  • Trivsel: På VG vil vi være fælles om at styrke trivslen for alle.
  • IT: På VG vil vi bruge IT klogt og kompetent, både i forhold til dannelse og i forhold til færdigheder.
  • Omverden: På VG vil vi være en opsøgende aktør i verden omkring os på lokalt, nationalt og internationalt niveau.
  • Bæredygtighed: På VG vil vi fremme bæredygtige initiativer.