Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsespolitikken på Viborg Gymnasium har til formål at beskrive de understøttende indsatser skolen kan iværksætte over for frafaldstruede elever.

Fastholdelsespolitikken består overordnet af seks punkter, som er beskrevet nærmere i de efterfølgende seks afsnit.

  • Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse
  • Skolens håndtering af fravær og forsømmelser
  • Undervisningen
  • Faglige og sociale støttetilbud
  • Skolemiljø

Se hele skolens fastholdelsespolitik HER.